Фирма “Димакс СВ 18” ЕООД, основана през 1991 г. и представлявана от управителя й Стоян Велчев, е специализирана в електроизграждане и търговия на едро и дребно с електроматериали и електрообзавеждане. За 15 години дейност ние сме придобили богат опит, доказали сме се като сериозен партньор в професионалните си контакти и заслужено сме завоювали стабилно място на българския пазар. Разполагаме с екип висококвалифицирани специалисти, които са гарант за конкурентноспособността на нашите идеи и предлаганите технически решения.

ИНЖЕНЕРИНГ. Сред основните дейности на фирмата е проучване, проектиране и изграждане на външни и вътрешни връзки по електрозахранване на различни по големина и сложност обекти. Освен с необходимия опит, ние разполагаме с материално-технически ресурси, интелектуален потенциал и работна сила за самостоятелна работа. При изпълнението на монтажните работи ние влагаме първокачествени материали с доказани произход и експлоатационни характеристики, производство на реномирани български и европейски фирми, използваме собствен транспорт, механизация, техническо оборудване и складова база.

ОБЕКТИ. В нашата дейност ние изпълняваме самостоятелно различни по сложност проекти и обекти, но често, поради характера на нашата дейност, се явяваме подизпълнители при строителството, ремонта или реконструкцията на промишлени, обществени и жилищни сгради. В нашия актив влизат обекти като:

  • Бизнес център “Антим Тауер”, ул. “Кукуш” 1 – проучване, проектиране и изглаждане на външно електрозахранване и трафопост на КТП, дизелгенератор, табла за ниско напрежение

  • Първа инвестиционна банка, ул. “Драган Цанков” № 37 - като подизпълнители на “Никстой 2001” – проучване, проектиране и реконструкция и изграждане на външно електрозахранване – трафопост

  • Бизнес център “Ентра 1”, бул. “България” - проучване, проектиране, доставка и монтаж КТП

  • Временна асфалтова база “М.А.Ал Харафи и синове и Адмарк контрактинг Ко” - проучване, проектиране, доставка и монтаж КТП

  • Промишлено предприятие “Руно комерс” АД, гара Искър - проучване, проектиране, доставка и монтаж КТП

  • Първа частна асансьорна фабрика - проектиране и реконструкция на трафопост

  • Направа на БКТП село Скравена ”Фабрика за пелети”

  • Изграждане на ел.инсталация и захранване на Жилищен блок на ул. "Вълчо Атанасов".
  • Направа на ККУ-Комплексна кондензаторна уредба на промишлено предприятие „Руно Комерс”АД, гара Искър

Powered by Website.bg